Synen för framtiden

Stiftelsens syfte är att stödja barnögonforskning i Sverige samt att skapa ett centrum för forskning och avancerad ögonvård för barn vid Karolinska Institutet i Stockholm. Stiftelsen grundades i januari 1990 av Marianne Bernadotte och den framlidne Prins Sigvard Bernadotte. Stiftelsens motto är “Synen för framtiden”, vilket understryker vikten av att tidigt upptäcka och behandla ögonsjukdomar hos barn för att de skall få bästa syn i vuxen ålder.

Mer om stiftelsen

Forskning

Stiftelsen är en viktig bidragsgivare för svensk forskning inom barnögonvård. Vi bidrar också till symposier och publicerar forskningsöversikter. En hedersföreläsning till prins Sigvards minne har presenterats på varje Nordisk Barnoftalmologisk Kongress sedan 1994. Marianne Bernadottes pris har delats ut vartannat år sedan 1995 till en framstående klinisk barnögonforskare.

Mer om forskning

Laboratorier

Sigvard och Marianne Bernadottes forskningslaboratorier för barnögonvård vid S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm är Sveriges mest avancerade laboratorium för forskning på barns ögon och syn. Forskningen syftar till att öka kunskapen om hur synen utvecklas och tillämpa nya metoder för mätning av ögonrörelser.

Mer om laboratorierna

Bidrag

Bidrag till forskning inom barnögonvård delas ut i form av resestipendier, anslag till individuella forskare samt genom medel till Bernadottelaboratorierna. Ansökningar om bidrag och stipendier lämnas in innan den den första maj varje år. Dessa utvärderas av den vetenskapliga kommittén och presenteras för styrelsen vid årsmötet i juni. De bidrag som delats ut sedan 1992 uppgår till ca 10 miljoner kronor.

Mer om bidrag

Donationer

Det första steget till att samla in medel till stiftelsen togs av Marianne Bernadotte genom att arrangera en auktion på Bukowskis. Auktionen inbringade runt 1,2 miljoner kronor till stiftelsen, en mycket bra början. Donationer av olika storlekar har gjorts till stiftelsen under åren, de mest anmärkningsvärde är framlidna Birgit och Gösta Törnlöfs donationer vilka tillsammans uppgår till ca 50 miljoner kronor.

Mer om donationer