Författararkiv: Gustaf Öqvist Seimyr

Utlysning av resestipendier för barnoftalmologisk forskning 2016

Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård kommer att dela ut stipendier för resor under perioden 2016-07-01 – 2017-06-30. I första hand ges stipendier för resor till andra laboratorier för att inhämta ny kunskap, ny teknik o s v, under en period på 1-4 veckor. I andra hand ges stipendier till konferensresor med egen presentation.

Se denna sida för ansökningshandlingar.

Svensk Nobelpristagare erhåller medalj från Marianne & Sigvard Bernadottes Forskningsstiftelse

Torsdagen den elfte september delar grevinnan Marianne Bernadotte ut medaljer och priser till framstående forskare inom området dyslexi (läs- och skrivsvårigheter) och barnoftalmologi (barnögonsjukdomar speciellt syn- och ögonrörelserubbningar) för tionde gången i ordningen.

Det finns en koppling mellan dessa bägge områden och det pågår en ständig utveckling av nya metoder för att upptäcka synstörningar hos mycket unga barn och för att spåra dyslexi hos barn som befinner sig i början av sin läsinlärning. En tidig upptäckt innebär mycket bättre chanser att med riktiga insatser kunna rätta till tillstånden.

Marianne Bernadottes pris tilldelas docent Eva Larsson, Uppsala, som bedrivit långtidsstudier över prematurfödda barns syn- och ögonfunktioner. Prissumman är 50 000 kronor. Pristagaren och hennes forskning presenteras av professor Gunnar Lennerstrand, ordförande i Bernadottestiftelsen, och därefter håller pristagaren själv en föreläsning under rubriken ”Hur ser prematurfödda barn när de blir äldre?”.

Marianne Bernadottes medaljer, som i år delas ut för första gången, tillfaller professor Barbro Johansson för hennes studier inom neurologi och dyslexi, professor Gunnar Lennerstrand för studier inom barnoftalmologi samt professor Torsten Wiesel, för hans forskning över synfysiologi och synutveckling. Professor Wiesel är för övrigt en av fyra nu levande svenska Nobelpristagare; han mottog sitt pris redan 1981. Medaljörerna och deras forskningsinsatser presenteras av professor Jan Ygge, till vardags ledare för Marianne Bernadotte Centrum vid Karolinska Institutet.

Marianne Bernadotte har under lång tid varit engagerad inom medicinsk vetenskap och då speciellt forskningen som rör dyslexi och barnoftalmologi. Hon har förärats hedersdoktorat både vid Karolinska Institutet och Universitet i Bologna för sina insatser.

Prisceremonin äger rum i Nobel Forum på Karolinska Institutet. För ytterligare information går det bra att kontakta: professor Gunnar Lennerstrand, gunnar.lennerstrand@eyelab,se eller Jan Ygge, jan.ygge@eyelab.se

 

 

Utlysning av resestipendier för barnoftalmologisk forskning

Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård kommer att dela ut stipendier för resor under perioden 130701 – 140630. I första hand ges stipendier för resor till andra laboratorier för att inhämta ny kunskap, ny teknik o s v, under en period på 1-4 veckor. I andra hand ges stipendier till konferensresor med egen presentation.

Sista ansökningsdag är 15 april 2013.

 

Lär känna oss genom vår historia

Lär känna oss genom några nedslag i vår historia. Nedanstående sidor är utdrag ur en rikt illustrerad bok som Stiftelsen gav Marianne Bernadotte i gåva på hennes 85-årsdag.

1990 Konstauktion på Bukowskis
1991 En ståtlig donation
1992 Prins Sigvards 85-årsdag
1992 Stiftelsens första stipendieutdelning
1993 Grundande av ”The International Research Foundation for Children’s Eyecare”
2000 Invigningen av Sigvard & Marianne Bernadottes forskningslaboratorier för barnoftalmologi
2000 Stiftelsens 10-års jubileum
2006 Törnlöfska donationen
2010 Internationellt symposium om fixationsögonrörelser
2010 Stiftelsens 20-års jubileum
2011 Invigning av två nya laboratorier, Birgit och Lucia

Marianne Bernadottes pris delades ut till Anna-Lena Hård

Marianne Bernadottes pris för 2012 delades den 13 september ut till med dr Anna-Lena Hård, Göteborg.

Prisceremonin ägde rum i aulan på S:t Eriks ögonsjukhus. Pristagaren introducerades av professor Gunnar Lennerstrand. Anna-Lena Hård höll sedan en prisföreläsning på temat ”Med sikte på bättre synfunktion – från screeningförfining till ROP-prevention”. Därefter förrättades prisutdelningen av Marianne Bernadotte. Ceremonin avslutades med sång av kör från Stockholms Musikgymnasium/Kungsholmens gymnasium.

Nedan kan du ta del av prisföreläsningen.

Prisutdelningen uppmärksammades av Dagens Nyheter som den 18 september gratulerade Anna-Lena Hård till mottagandet.

 

Ny hemsida

Vi arbetar just nu med en ny hemsida för stiftelsen. Nytt material läggs kontinuerligt upp under november.

Ser ni någon felaktighet eller har andra synpunkter på innehållet så lämna gärna en kommenter på aktuell sida eller i anslutning till detta inlägg.