Insättning via 90-konto

Din gåva gör att vi kan fortsätta söka kunskap om och kring barns ögon och syn och se till att tesch_bernadottestiftelsen_131121_155drabbade får den hjälp och behandling de behöver.  Vi tar tacksamt emot en gåva från dig.

Sätt in ditt bidrag på vårt 90-kontot via plusgiro eller bankgiro:

  • PlusGiro 748350-6 eller på
  • BankGiro 900-5471.

Ange gärna dina kontaktuppgifter när du betalar in.

Fler sätt att ge oss stöd