Prisföreläsning 2008

Namn: Peter Jacobsson, Linköping
Titel: Att förebygga synnedsättning hos barn