Prisföreläsning 2010

Namn: Agneta Rydberg, Stockholm
Titel: Hur ser barn?