Stiftelsens styrelse

Stiftelsens styrelse har det yttersta ansvaret för förvaltningen av stiftelsen. Arbetet leds av professor emeritus Gunnar Lennerstrand. Styrelsen sammanträder fyra gånger om året.

 STYRELSENS LEDAMÖTER


MARIANNE BERNADOTTE
Grundare
Hedersdoktor vid Karolinska Institutet och
universitetet i Bologna

TORSTEN N. WIESEL
Hedersordförande
Rektor och professor vid Rockefeller University
Nobelpristagare 1981

GUNNAR LENNERSTRAND
Ordförande
Professor emeritus vid Karolinska Institutet
JAN YGGE
vice ordförande
Professor vid Karolinska Institutet

HEDERSLEDAMOT

H.K.H PRINS CARL PHILIP

LEDAMÖTER


ANDERS PERSSON
Sekreterare
Docent vid Karolinska Institutet
ANN NORDENSKIÖLD
civilekonom

GUNILLA STENBERG STUCKEY

Rektor emeritus vid Tomtebodaskolans resurscentrum

CHRISTINA LAGERGREN

ST-läkare

ULLA-BRITT SCHÜTZLER-PETERSSON
Suppleant
Universitetssekreterare