Kategoriarkiv: Okategoriserade

Disputation 30/10 2015

Disputation 2015-10-30

Fredagen den 30/10 disputerade legitimerade och magisteroptikern Jan Johansson vid MBC på en avhandling med titeln ”Investigations of binocularity and reading performance in healthy subjects and patients with mild traumatic brain injury”. Jan har under sin doktorandtid studerat dels hur läsförmågan varierar med om man läser med ett eller två ögon och dels vad som händer med läsfunktionen efter milda traumatiska hjärnskador (MTBI – mild traumatic brain injury).

Läs mer

Disputation 23/10 2015

Disputation 2015-10-23

Fredagen den 23/10 disputerade legitimerade optikern Susanne Glimne vid MBC på en avhandling med titeln ”Effects of glare on binocular vision and reading behaviour performing computer work”. Susanne har under sin doktorandtid studerat synbesvär vid datorarbete med speciellt inriktning mot bländning.

Läs mer

Stiftelsens 25-årsjubileum

Den 16 september 2015 firades Stiftelsens 25-årsjubileum med ett jubileumsmöte i Wallenbergssalen i Nobel forum vid Karolinska Institutet. Mötet inleddes med att Med dr. h.c. Marianne Bernadotte hälsade välkommen följt av ett anförande av professor Gunnar Lennerstrand som berättade om stiftelsens första 25 år.Gunnar Lennerstrand presenterade sedan de tre mottagarna av Marianne Bernadotte-medaljen Professor Gerd Holmström, Uppsala, docent Lena Jacobson, Stockholm samt Professor Jan Ygge, Stockholm. De tre mottagarna presenterad sedan sin forskning som omfattar viktiga framsteg inom Barnoftalmologisk forskning och Marianne Bernadotte delade ut medaljerna.

Docent Lena Jacobson talade över ämnet: “Cerebral visual impairment är inte enbart cerebral – även synnerven och näthinnan är engagerad

Professor Gerd Holmström talade om: “Barnoftalmologisk forskning under de senaste 25 åren”

Professor Jan Ygges titel på presentationen var: “Varför behöver  vi röra på ögonen?”

Mötet avslutades med sång av en kör från Stockholms musikgymnasium/Kungsholmens gymnasium.

Efter mötet vidtog mottagning och mingel i den närbelägna Aula Medica på Karolinska Institutet.

Nedan ses ett par bilder från Jubileumsmötet

Med dr. h.c. Marianne Bernadotte hälsar välkomna till Jubileumsmötet

Med dr. h.c. Marianne Bernadotte hälsar välkomna till Jubileumsmötet

Medaljörerna Docent Lena Jacobson, Professor Jan Ygge, Marianne Bernadotte och Professor Gerd Holmström

Medaljörerna Docent Lena Jacobson, Professor Jan Ygge, Marianne Bernadotte och Professor Gerd Holmström

Utlysning av resestipendier för barnoftalmologisk forskning 2016

Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård kommer att dela ut stipendier för resor under perioden 2016-07-01 – 2017-06-30. I första hand ges stipendier för resor till andra laboratorier för att inhämta ny kunskap, ny teknik o s v, under en period på 1-4 veckor. I andra hand ges stipendier till konferensresor med egen presentation.

Se denna sida för ansökningshandlingar.

Svensk Nobelpristagare erhåller medalj från Marianne & Sigvard Bernadottes Forskningsstiftelse

Torsdagen den elfte september delar grevinnan Marianne Bernadotte ut medaljer och priser till framstående forskare inom området dyslexi (läs- och skrivsvårigheter) och barnoftalmologi (barnögonsjukdomar speciellt syn- och ögonrörelserubbningar) för tionde gången i ordningen.

Det finns en koppling mellan dessa bägge områden och det pågår en ständig utveckling av nya metoder för att upptäcka synstörningar hos mycket unga barn och för att spåra dyslexi hos barn som befinner sig i början av sin läsinlärning. En tidig upptäckt innebär mycket bättre chanser att med riktiga insatser kunna rätta till tillstånden.

Marianne Bernadottes pris tilldelas docent Eva Larsson, Uppsala, som bedrivit långtidsstudier över prematurfödda barns syn- och ögonfunktioner. Prissumman är 50 000 kronor. Pristagaren och hennes forskning presenteras av professor Gunnar Lennerstrand, ordförande i Bernadottestiftelsen, och därefter håller pristagaren själv en föreläsning under rubriken ”Hur ser prematurfödda barn när de blir äldre?”.

Marianne Bernadottes medaljer, som i år delas ut för första gången, tillfaller professor Barbro Johansson för hennes studier inom neurologi och dyslexi, professor Gunnar Lennerstrand för studier inom barnoftalmologi samt professor Torsten Wiesel, för hans forskning över synfysiologi och synutveckling. Professor Wiesel är för övrigt en av fyra nu levande svenska Nobelpristagare; han mottog sitt pris redan 1981. Medaljörerna och deras forskningsinsatser presenteras av professor Jan Ygge, till vardags ledare för Marianne Bernadotte Centrum vid Karolinska Institutet.

Marianne Bernadotte har under lång tid varit engagerad inom medicinsk vetenskap och då speciellt forskningen som rör dyslexi och barnoftalmologi. Hon har förärats hedersdoktorat både vid Karolinska Institutet och Universitet i Bologna för sina insatser.

Prisceremonin äger rum i Nobel Forum på Karolinska Institutet. För ytterligare information går det bra att kontakta: professor Gunnar Lennerstrand, gunnar.lennerstrand@eyelab,se eller Jan Ygge, jan.ygge@eyelab.se

 

 

Marianne Bernadottes pris delades ut till Anna-Lena Hård

Marianne Bernadottes pris för 2012 delades den 13 september ut till med dr Anna-Lena Hård, Göteborg.

Prisceremonin ägde rum i aulan på S:t Eriks ögonsjukhus. Pristagaren introducerades av professor Gunnar Lennerstrand. Anna-Lena Hård höll sedan en prisföreläsning på temat ”Med sikte på bättre synfunktion – från screeningförfining till ROP-prevention”. Därefter förrättades prisutdelningen av Marianne Bernadotte. Ceremonin avslutades med sång av kör från Stockholms Musikgymnasium/Kungsholmens gymnasium.

Nedan kan du ta del av prisföreläsningen.

Prisutdelningen uppmärksammades av Dagens Nyheter som den 18 september gratulerade Anna-Lena Hård till mottagandet.

 

Ny hemsida

Vi arbetar just nu med en ny hemsida för stiftelsen. Nytt material läggs kontinuerligt upp under november.

Ser ni någon felaktighet eller har andra synpunkter på innehållet så lämna gärna en kommenter på aktuell sida eller i anslutning till detta inlägg.