Hedersföreläsning 2011

Namn: Hanne Jensen, Köpenhamn

Titel: Øjenundersøgelse af børn – hvorfor det er så vigtigt!