Stiftelsens styrelse

Stiftelsens styrelse har det yttersta ansvaret för förvaltningen av stiftelsen. Arbetet leds av professor emeritus Jan Ygge. Styrelsen sammanträder minst två gånger om året.

 STYRELSENS LEDAMÖTER

JAN YGGE
Ordförande
Professor emeritus vid Karolinska Institutet
ANN NORDENSKIÖLD
vice ordförande
Civilekonom
CHRISTINA LAGERGREN
ST-läkare
TONY PANSELL
leg optiker, docent
PATRIK MALMUNGER
Civilekonom

SUPPLEANTER

 
GUNNAR LENNERSTRAND
Suppleant
Professor emeritus vid Karolinska Institutet
ULLA-BRITT SCHÜTZLER-PETERSON
Suppleant
Universitetssekreterare

Hedersledamöter

 
MARIANNE BERNADOTTE
Grundare, hedersledamot
Hedersdoktor vid Karolinska Institutet och Universitetet i Bologna
H.K.H PRINS CARL PHILIP
Hedersledamot
TORSTEN N. WIESEL
Hedersledamot
Rektor och professor vid Rockefeller University

Nobelpristagare 1981
GUNILLA STENBERG STUCKEY

Rektor emeritus vid Tomtebodaskolans resurscentrum